Tag : Simpanan Berjangka | SIMMKA

SIMMKA

SIMMKA atau Simpanan Berjangka merupakan simpanan invetasi dimana pengambilannya dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan akad perjanjian.

X